Asap Design logo
Teksperimentet coverimage

Teksperimentet

Visuel identitet / Logo / Print design / Digitalt design / Animation / POS / Præsentationsdesign (PowerPoint)

For Teksperimentet som er en del af Teknologipagten har Asap skabt undervisningsmateriale, der skal skabe begejstring og udvikle digitale kompetencer hos indskoling- og mellemtrinselever i natur- og teknologiundervisningen i folkeskolen.

Det består af opgaveark for børnene, grundige lærervejledninger og masser af online materiale. Stilen er enkel men fuld og liv og energi, så intet materiale bliver kedeligt for hverken lærere eller børn.

Teksperimentet idekredsløbet grafik
Teksperimentet logo
Teksperimentet ikon-design

Som en del af den visuelle identitet har Asap udviklet ikoner, illustration og grafiske elementer, som kan bruge på web, print, i word, PowerPoint og sikrer tydelig identitet på tværs af medier. 

Teksperimentet casebillede
Teksperinemtet processmodel
Teksperiment figurer-illustration
Teksperimentet lærevejlednings eksempel

Se flere cases

DA