Danske Medier

Danske Medier, Danske Medier Arbejdsgiver og Danske Medier Research nyt fælles visuelt udtryk, logo og ny fælles hjemmeside.

I Danske Medier mener de noget – det har været vores udgangspunkt for udvikling af logo og identitet til foreningerne. Det viser vi med kolonet, der afspejler mediernes og pressens klassiske rolle som formidler og ofte optræder før citatet, som et forvarsel om: ”Nu bliver der sagt noget væsentligt.”

Danske Medier

Samtidig er skriften i Danske Medier-logoet blevet ændret, så den nu fremstår med ”fødder”. Typografisk er det en hilsen til mediers traditionelle bladhoveder og et signal om, at journalistisk integritet og publicistisk ansvarlighed mere end nogensinde er fundamentet for det samlede Danske Medier. Farvevalget moderne og et signal om den fornyelse, der også sker i mediebranchen.

Et af formålene med det nye logo og visuelle fornyelse er også at markere det nye og endnu stærkere bånd mellem branche- og arbejdsgiverforeningen samt Danske Medier Research.

Logo, identitet og ny website er udviklet i et tæt og givtigt samarbejde med Danske Medier.