NREP

NREP er en nordisk ejendomsudvikler og investor, der udvikler ejendomme og ejendomskoncepter med langsigtet værdi for både lejere, investorer og lokalsamfund.

asap case wall decoration scaled

Asap Design har løst opgaver for NREP siden 2015. Opgaverne er både større og mindre designopgaver som imagefoldere, design af større PowerPoint præsentationer, annoncer, POS, visitkort, konvolutter etc.

asap cases nrep folder front
asap cases nrep summit map

Bæredygtig byggeri

Et vigtig fokus hos NREP er at kunne skabe bedre og mere bæredygtige lokalsamfund. Derfor er de også en aktiv medspiller i at bidrage til at mindske CO2-udledningen globalt og imødegå klimaforandringerne.

Lommekortet ovenfor er udarbejdet i forbindelse med C40 i Købenavn og markere flere af NREP mest markante bæredygtige investeringer.

asap plejefolder nrep2

Plejehjem af høj kvalitet

Denne brochure 12 side folder henvender sig til kommunerne og sætter fokus på hvordan man kan løse manglen på plejehjem af høj kvalitet, der stimulerer beboernes, personalets og pårørendes velvære. Alle vores tryksager produceres i øvrigt på FCS-godkendt papir og er svanemærket.

Asap case NREPplejefolder